นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ส.ค.63 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.63
(อ่าน 122)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวศศิพิมพ์ ขาวนิ่ม นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอกขับร้อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ