ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นแห่งปี และนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 1 ต.ค.63
(อ่าน 129)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นแห่งปี และนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี นักบริหารดีเด่นแห่งปี องค์กรดีเด่นแห่งปี “ ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับชาติ “องค์กรดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม” 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2563