Intercultural Presentation Series
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 3 ต.ค.63
(อ่าน 77)
หัวข้อข่าว : Intercultural Presentation Series
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Intercultural Presentation Series ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ทั้งหมด 7 ครั้ง ณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยาย ถ่ายทอดเรื่องราวของภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ เต้นรำ ชี่กง การบำบัดรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีน และกิจกรรมอื่นๆ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติแก่นิสิต ซึ่งนิสิตสามารถนำความรู้และทักษะสากลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิตทั้งสองวิทยาเขตที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ