นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 9 ต.ค.63
(อ่าน 46)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ชื่อผลงาน"ศรัทธา" ในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020  หัวข้อ “Images of Futures :FUTURELAND” (ภาคใต้) ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องแมคโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้

ทีมShakeTheWorld
1. นายกฤติธี รัตนมุณี
2. นายพัฒนากร ไชยสุวรรณ์
3. นายธรรมศิลป์ ยีบ๊ะ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ฤทธิ์ฉิ้ม

ผลงาน ศรัทธา มี concept ว่า
"..ในทุก ๆเข็มวินาทีที่เดินผ่านไปคืออนาคต เพราะเทคโนโลยีไม่มีบทบาทในทางการเกษตรภาคใต้ ชาวใต้จึงยึดติดกับคำว่าศรัทธาและความเชื่อ ไม่มีใครกล้าที่จะเปลี่ยนความเชื่อ เพราะถึงแม้ เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ชาวภาคใต้ยังติดอยู่กับความเชื่อมากกว่าที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีแล้วคุณล่ะ ? จะอยู่กับความเชื่อหรือ กล้าที่จะเดินไปกับเทคโนโลยีในอนาคต.."