ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 9 ต.ค.63
(อ่าน 157)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562