การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 14 ต.ค.63
(อ่าน 89)
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight)” เพื่อสรุปฉากทัศน์ (scenario planning) อนาคตของพัทลุงในอีก 10 ปีข้างหน้า (Phattalung Forward 2030) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ภาพ/ข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ