นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 16 ต.ค.63
(อ่าน 57)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชน ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแข่งขัน รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โรงอาหารเก่า) รอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2563 ณ เวที ในบริเวณงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งลาด) นครศรีธรรมราช ผลการประกวดปรากฎว่า นิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวจิดาภา นับถือบุญ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาไทย
2. นายกิตติพงศ์ บุญนาค นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย

ภาพ/ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ