นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 22 ต.ค.63
(อ่าน 109)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ของดีบ้านฉัน” ประเภท อุดมศึกษา ผลงานคลิปวีดีโอ ชื่อ “สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา” ได้รับรางวัล ขวัญใจกรรมการ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดังนี้

- นายปฏิพล ปิตวิวัฒนานนท์
- นางสาวกัลย์สุดา บุญชาลี
- นางสาววาริพินทุ์ จันทร์หงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิราพร คงรอด

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ