ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 25 ต.ค.63
(อ่าน 197)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.พลากร บุญใส สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562

"ความเหลื่อมล้ำ มีอยู่จริง
ความยากไร้ มีอยู่จริง
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องใช้องค์ความรู้
ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน"

อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส
สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์