นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 25 ก.ย.63 หมดอายุข่าว 25 ต.ค.63
(อ่าน 121)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2563  ณ แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

เหรียญเงิน
- นายกำพล แก้วเกาะสะบ้า สังกัดทีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย (น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม)
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เหรียญทองแดง
- นายมูฮำหมัดยูฮารี อาแวกือจิ สังกัด ทีมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประเภทต่อสู้ รุ่น S ชาย (น้ำหนัก 40-45 กิโลกรัม)
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

- นายบุญฤทธิ์ ราษรงค์ สังกัดทีมจังหวัดพัทลุง
ประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย (น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม)
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

- นางสาวอุษา ถิ่นนุกูล  สังกัดทีมจังหวัดสงขลา
ประเภทต่อสู้ รุ่น C หญิง (น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม)
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) คณะศึกษาศาสตร์

- นายพงษ์นรินทร์ ศรีโคตร สังกัดทีมสโมสรกองทัพบก
ประเภทต่อสู้ รุ่น รุ่น G ชาย (น้ำหนัก 75 – 80 กิโลกรัม)
ชั้นปีที่ 3 สาขาพลศึกษา (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์

โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง เป็นผู้จัดการทีม / นายณัฐพล ตั่นมี ผู้ฝึกสอน พร้อม ทีมสต๊าฟโค้ช TSU