อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สัมภาษณ์สด รายการพิราบคาบข่าว แหลงข่าวชาวใต้ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 6 พ.ย.63
(อ่าน 8345)
หัวข้อข่าว : อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สัมภาษณ์สด รายการพิราบคาบข่าว แหลงข่าวชาวใต้ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สด รายการพิราบคาบข่าว แหลงข่าวชาวใต้ เกี่ยวกับ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21" โดยมีคุณพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และคุณปฐมพงษ์ แก้วบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายข่าว ร่วมให้การต้อนรับ