งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม International Tea Talk
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.63
(อ่าน 38)
หัวข้อข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม International Tea Talk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม International Tea Talk ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้เชิญคณาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติที่ทำงานและเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมพูดคุย ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร/บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และคณาจารย์/นิสิตชาวต่างชาติ ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ