มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมครูปล่อยของ สงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 ต.ค.63 หมดอายุข่าว 26 พ.ย.63
(อ่าน 188)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมครูปล่อยของ สงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วม work shop ครูปล่อยของ สงขลา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ครูจากหลายโรงเรียน นิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 70 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายครูรุ่นใหม่ภาคใต้ ศิษย์เก่าTSU #กลุ่มพลเรียน #Inskru #ก่อการครู #SEARFIS_LABZ
โดยมีกิจกรรม workshop 4 ห้อง ได้แก่
1. สร้างนักคิดตัวน้อยด้วย “พลังแห่งการตั้งคำถาม”
2. ออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะสร้างได้ด้วยมือครู (CBE)
3. ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วย บอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู้
4. นวัตกรรมล้ำโลก: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

ภาพ : ดร.เกษม เปรมประยูร