ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 3 ธ.ค.63
(อ่าน 116)
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 29- 30 ตุลาคม พ.ศ 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด มีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง บรรยายและจัดกิจกรรมโดยวิทยากร คือ อาจารย์ปรีดา ตันติเวสส และอาจารย์สมนึก ซันประสิทธิ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมทำกิจกรรม รับฟังการบรรยาย และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ