นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest)
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 4 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 4 ธ.ค.63
(อ่าน 217)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวณัฐริกา ขวัญเรือง นิสิตเครื่องมือเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest) ในงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ