ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 11 ธ.ค.63
(อ่าน 210)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ รอยยิ้มแห่งชีวิต จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ สยามเมืองยิ้ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัล และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 และมีการจัดแสดงนิทรรศการ ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ชั้น 7 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ