ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดงภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 17 ธ.ค.63
(อ่าน 44)
หัวข้อข่าว : ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดงภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา ได้ร่วมแสดงภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ