ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรจากจังหวัดสงขลา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 17 ธ.ค.63
(อ่าน 82)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรจากจังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร จากจังหวัดสงขลา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน มอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ