อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ย.63 หมดอายุข่าว 17 ธ.ค.63
(อ่าน 71)
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ในชื่อชุดผลงาน สีสันในวัฒนธรรมของภาคใต้ หมายเลข 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยจัดแสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ