นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 112)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

- นางสาวจาฏพัจน์  ปุยเจริญ
- นายชัยยันต์  สังข์สินเลิศ
- นายธนากร  แววแสนรัตน์
- นายรุสดีย์  กาเหย็ม
- นางสาวศิริเรือน  เต็มรัตน์
- นางสาวรักษิณา  แพเพชร

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ