นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ TSU R2M Boot Camp 2021
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 113)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ TSU R2M Boot Camp 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม “Super Junior”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ TSU R2M Boot Camp 2021 จัดโดยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้

- นางสาวจิตอัปสร ชำนาญ
- นางสาวดลพร ศรีทองปลอด
- นางสาววริศรา วิทยา
- นางสาวอภิสรา รัตนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต และ อาจารย์ ดร.พรชัย เต็มบุตร 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ