นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 29 ม.ค.64
(อ่าน 286)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 หัวข้อ “Inspiration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์” จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารออมสิน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม BRAVE
นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์
- นางสาวอทิตติยา หมัดเหม

นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
- นายวัชรพงษ์ ทองจันทร์
- นายอนุชา หมัดมั้น
- นายอัฎนาน หลำยี

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร

รางวัลชมเชย : ทีม KINE MASTER
นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ
- นายธนวชร หนูแสง
- นางทัชชกร เอียดเฉลิม
- นางสาวนาตาชา เทพอ่อน
- นางสาวสุนิสา โกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย


รางวัลชมเชย: ทีม Tech9
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
- นายอธิป สนธยาวัฒน์
- นางสาว สุทธิกานต์ แก้วพลอย
- นางสาวพรชนก แซ่เลี่ยง
- นางสาวสุริพร มุลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ