นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจกิจกรรม TSU R2M Boot Camp 2021 ระดับมหาวิทยาลัย
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 30 ธ.ค.63 หมดอายุข่าว 30 ม.ค.64
(อ่าน 310)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจกิจกรรม TSU R2M Boot Camp 2021 ระดับมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจกิจกรรม TSU R2M Boot Camp 2021 ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้

ทีม ECO MBA
- นายธนวชร หนูแสง
- นางทัชชกร เอียดเฉลิม
- นางสาวนาตาชา เทพอ่อน
- นางสาวสุนิสา โกศล

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ