ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 6 ม.ค.64 หมดอายุข่าว 6 ก.พ.64
(อ่าน 396)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อเรื่อง “เครื่องดื่มผลสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมเส้นใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ”

ภาพ/ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ