Series มหาวิทยาลัยไร้ควัน EP02 ผู้หญิง กับ บุหรี่
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 ม.ค.64 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.64
(อ่าน 1419)
หัวข้อข่าว : Series มหาวิทยาลัยไร้ควัน EP02 ผู้หญิง กับ บุหรี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ กลุ่มนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่

Digitor Thailand จัดกิจกรรมสื่อรณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ใกล้ตัวที่แฝงความน่ากลัว

มายังตัวคุณและคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว Series มหาวิทยาลัยไร้ควัน EP.2 วันนี้เรามาลองล้วงลึกความคิดของสาวๆ กันว่า...

เธอมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับบุหรี่ และข้อเสนอแนะต่างๆไว้อย่างไรบ้าง ฝึกที่จะปฏิเสธ พูดกับตัวเอง เพื่อนฝูง

"ว่าไม่ครับ" "ผมไม่สูบ" "นายแน่มากที่เลิกสูบบุหรี่ได้" ให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆ เมื่ออดบุหรี่ได้ สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

มาเลิกสูบบุหรี่กันนะครับ ใกล้ตัวที่แฝงความน่ากลัวมายังตัวคุณและคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว วันนี้เรามาลองล้วงลึกความคิดของสาวๆ กันว่า...

เธอมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับบุหรี่ และข้อเสนอแนะต่างๆไว้อย่างไรบ้าง ฝึกที่จะปฏิเสธ พูดกับตัวเอง

เพื่อนฝูง "ว่าไม่ครับ" "ผมไม่สูบ" "นายแน่มากที่เลิกสูบบุหรี่ได้" ให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆ เมื่ออดบุหรี่ได้

สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาเลิกสูบบุหรี่กันนะครับ

 

;