นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคใต้
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.64 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.64
(อ่าน 221)
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ทีม World of Worm ผู้ผลิต "เพรียงทรายปั่นเข้มข้น (Dr.หนอน)ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ Research to Market (R2M) ระดับภาคใต้และได้เข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป
.
โครงการ R2M เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
.
โดยทีมงานประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์
.
นิสิต ชั้นปีที่ 1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ คือ
- นางสาวอจิรวดี รัตนนุพงศ์
- นางสาวอภิญญา เรืองเพ็ชร
- นางสาวกมลวรรณ คงภักดี
- นางสาวฟารีด้า จันทจิตต์