เพลง บอกให้เลิก (บุหรี่)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.64
(อ่าน 14981)
หัวข้อข่าว : เพลง บอกให้เลิก (บุหรี่)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WeTSUร่วมกับศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) รณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ใน MV เพลง บอกให้เลิก (บุหรี่)

เพลง บอกให้เลิก (บุหรี่)
คำร้อง/ทำนอง อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
เรียบเรียง อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
ขับร้อง
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
นางสาวธนัญญา เรืองเนตร
นางสาวศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี
นายปรมินทร์ ยศนาราภัทร
นายวิศิษฏ์ เสนีย์
ห้องบันทึกเสียง : TSU Studio Record
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานที่ถ่าย : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

#กลุ่มนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่
#มหาวิทยาลัยไร้ควัน
#TobaccoFreeCollegeCampuses
#DigitorThailand
#WeTSU
#TSU
#มหาวิทยาลัยทักษิณ