ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.64 หมดอายุข่าว 19 มี.ค.64
(อ่าน 494)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 โดยการประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meeting เห็นชอบเลือก อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566