นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 8 เม.ย.64
(อ่าน 99)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากกรมป่าไม้ ในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา ในผลงาน บรรจุภัณฑ์ ถุงเพาะชำ for earth by เปลือกหอม

รายชื่อนิสิต
- นางสาวกฤติยาภรณ์ ทะนวนรัมย์
- นางสาวเกษรี มูละ
- นางสาวซากีร์น๊ะ หวังนุรักษ์
- นางสาวเมริญา บิลหมัด
- นายหรอซี หมัดเสะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :  อาจารย์จารุมาศ เสน่หา 

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ