นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 8 เม.ย.64
(อ่าน 106)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตคณะคิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line ในโครงการประกวด Line Sticker Contest AISxUniversity จัดโดย AIS ดังนี้

- อันดับ 1 ผลงานชุด “อุ่นใจ x น้องพลูโต”
  ผู้ส่งผลงาน : นางสาววรรณวิสา ทองเต็ม

- อันดับ 2 ผลงานชุด “อุ่นใจ x แก๊ง 3 เกลอเพื่อนรัก”
  ผู้ส่งผลงาน : นายปัณกร สุทธิโมกข์

- อันดับ 3 ผลงานชุด “Aunjai x Ecoearth”
  ผู้ส่งผลงาน : นางสาวอุไรรัตน์ ศิริวัฒน์

- อันดับ 4 ผลงานชุด “อุ่นใจ x เบบี้เงาะ”
  ผู้ส่งผลงาน : นางสาวธัญลักษณ์ ชูพรหม

- อันดับ 5 ผลงานชุด “พี่เรซซิ่ง พี่โรเซ่ x น้องอุ่นใจ”
  ผู้ส่งผลงาน : นายวรากร หนูอุไร