ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 22 เม.ย.64
(อ่าน 173)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564" จาก กระทรวงศึกษาธิการ