นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 26 เม.ย.64
(อ่าน 62)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวณัฐพร พรมเวศ และนางสาวโนนา ตอแลมา นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Chongqing Education Today Magazine สาธารณรัฐประชาชนจีน