นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดแผนเคมปญการตลาดดิจิทัล Somjeed Challenge
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 มี.ค.64 หมดอายุข่าว 29 เม.ย.64
(อ่าน 58)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดแผนเคมปญการตลาดดิจิทัล Somjeed Challenge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลประกวดแผนแคมเปญการตลาดดิจิทัล Somjeed Challenge จัดโดย MAJU Happy Goat ร่วมกับ บริษัทส้มจี๊ดเอ็นเอตร์ไพรซ์ จำกัด ดังนี้

รางวัลผลงานระดับดีเด่น
ทีม มาจูนกัน
- นายกรรชัย กรดเต็ม
- นายภานุวัฒน์ ไกรเทพ
- นางสาว วิภารัตน์ แดงงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

รางวัลผลงานระดับดี
1. ทีม Golden Goat
- นายวัชรพล ตั้งกิจวรกุล
- นายณัฐพล ปราบรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร

2. ทีม Up2you
- นางสาวสุทธิดา บุญสร
- นางสาวปาณิศา เเสงศรี
- นางสาวนัทธมน ทองศรีนุ่น
- นายนันทกร สุดทุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ