พิธีเปิดร้านทักษิณาคาเฟ่ ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 1 มิ.ย.64
(อ่าน 84)
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดร้านทักษิณาคาเฟ่ ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้านทักษิณาคาเฟ่ เพื่อให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สำหรับบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนรองรับผู้มาใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมมนาจากภายนอก ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ทาง สสช. ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมอุดหนุนร้านทักษิณาคาเฟ่ และขอขอบคุณการแสดงวงดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับการเปิดร้านทักษิณาคาเฟ่ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง