ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 5 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 5 พ.ค.64
(อ่าน 67)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564 ณ ปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งบุคลากรในหนวยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารและบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก