นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดงานเขียนเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 20 พ.ค.64
(อ่าน 59)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดงานเขียนเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภทร้อยกรอง ชื่อผลงาน "เสียงร้องของผู้อพยพกลุ่มสุดท้าย" จากโครงการประกวดงานเขียน "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ "หิว" จัดโดย ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย