นายติณณภพ ไชยวรณ์ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทำคะแนนระดับดีมาก โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT EXAM)
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 22 พ.ค.64
(อ่าน 57)
หัวข้อข่าว : นายติณณภพ ไชยวรณ์ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทำคะแนนระดับดีมาก โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT EXAM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายติณณภพ ไชยวรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำคะแนนระดับดีมาก (81-90คะแนน)  โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT EXAM) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2563  จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ