ขอแสดงความยินดีกีบบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 22 พ.ค.64
(อ่าน 172)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกีบบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ