ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 26 พ.ค.64
(อ่าน 116)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ