ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 26 พ.ค.64
(อ่าน 104)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ