นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดี ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 27 พ.ค.64
(อ่าน 66)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดี ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายจิรภัทร ผดุงกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากการประกวดโครงการนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดี ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2564 จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ