นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม TSU Startup Hackathon 2021 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 27 เม.ย.64 หมดอายุข่าว 27 พ.ค.64
(อ่าน 66)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม TSU Startup Hackathon 2021 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรม TSU Startup Hackathon 2021 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2564 จัดโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ดังนี้

ทีม Modern
- นายฟิตรีย์ หะยีกาเดร์
- นางสาวโรสดา แวอูมา
- นางสาวนาดีญา มีดิงซามา
- นางสาวนุชฟารีนา ปาลายา
- นางสาวนูรีดา นพรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ

ทีม ก.ลูกชาวนา
- นายจิรวัชร สังบูรณ์
- นางสาวกฤษณา บุญต่อ
- นางสาว สุดาทิพย์ คลิ้งขลิบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ

ทีม ECO MBA
- นายธนวชร หนูแสง
- นางสาวสุนิสา โกศล
- นางสาวนาตาชา เทพอ่อน
- นางทัชชกร เอียดเฉลิม
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ