ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 13 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 13 มิ.ย.64
(อ่าน 235)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ในระดับส่วนงาน ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว  บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

ภาพ/ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ