ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 16 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 16 มิ.ย.64
(อ่าน 481)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2563

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2563

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2563

4. อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2563

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ