ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 พ.ค.64 หมดอายุข่าว 20 มิ.ย.64
(อ่าน 660)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี
ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ