ม.ทักษิณ จัดแข่งขันแฮกกะธอนระดับภูมิภาค หา "แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 มิ.ย.64 หมดอายุข่าว 1 มิ.ย.64
(อ่าน 70)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ จัดแข่งขันแฮกกะธอนระดับภูมิภาค หา "แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแฮกกะธอน(U2T Hackathon) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” พัฒนาทักษะการระดมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
     ทีมที่ชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาค จำนวน 5 ทีม จะได้รับเงินรางวัลเพื่อนำไปพัฒนาตำบลตามแนวทางการแก้ปัญหา ทีมละ 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในแฮกกะธอน ระดับประเทศต่อไป
https://we.tsu.ac.th/?p=4005