ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 23 มิ.ย.64
(อ่าน 294)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านด้านบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ STSP Innovation Awards 2021 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการ STSP Innovation Awards 2021 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลงาน การพัฒนาภาชนะเพาะชำต้นกล้าจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทตรังน้ำมันปาล์ม


     ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ