บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca) เข็มแรก สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รอบที่2) จำนวน 215 คน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ค.64 หมดอายุข่าว 14 ส.ค.64
(อ่าน 59)
หัวข้อข่าว : บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca) เข็มแรก สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รอบที่2) จำนวน 215 คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
     บรรยากาศ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (AstraZeneca) เข็มแรก สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รอบที่2) จำนวน 215 คน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.
ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
> ขอบคุณกระทรวงอว.และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
> ขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมและโรงพยาบาลป่าพะยอมที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่บุคลากรและนิสิต
> ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19
> ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิต
> มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจาก โควิด – 19