ผลงานวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 2 ก.ย.64
(อ่าน 169)
หัวข้อข่าว : ผลงานวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของ อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด อาจารย์ประจำสาขาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในงาน “SEC Capital Market Regional Seminar 2021" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ภายใต้การจัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์