ม.ทักษิณ "เปิดหลาวัฒนธรรมและ เผล้งหลามาร์เก็ต กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 ส.ค.64 หมดอายุข่าว 25 ก.ย.64
(อ่าน 89)
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณ "เปิดหลาวัฒนธรรมและ เผล้งหลามาร์เก็ต กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ม.ทักษิณ “เปิดหลาวัฒนธรรมและ เผล้งหลามาร์เก็ต กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม
สนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก”
----------------------------------------
     มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “หลาวัฒนธรรม” และ “เผล้งหลามาร์เก็ต” เป็นพื้นที่กลางทางสังคมและวัฒนธรรม กระตุ้นภูมิคุ้มกันทางสังคม และการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชน ได้ใช้เผล้งหลาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ เป็นสื่อกลาง ซื้อ ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์ถิ่น เป้าหมายเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมร้อยทางสังคม การฟื้นฟูอารมณ์จิตใจ และที่สำคัญคือการใช้วัฒนธรรม เน้นศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยจัดประกวดแข่งขันโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการร่ายรำที่ได้รับความนิยมมาอย่างแพร่หลาย ในรูปแบบออนไลน์
     พิธีเปิดโครงการหลาวัฒนธรรมและเผล้งหลามาร์เกต ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2564) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากคณะโนราเกรียงเดช เทพศรัทธา ซึ่งเป็นคณะโนราที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ของจังหวัดพัทลุง มาเปิดการแสดงโชว์ ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
** คณะโนราที่เข้าประกวดแข่งขันต้องอาศัยอยู่ภายในจังหวัดพัทลุง
รางวัลในการประกวดแข่งขัน
**ชนะเลิศ 50,000 บาท
**รองชนะเลิศ อันดับ 1 30,000 บาท
**รองชนะเลิศ อันดับ 2 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.
**และรางวัลขวัญใจแม่ยก 5,000 บาท
** สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และ/หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางปาจรีย์ เรืองคล้าย โทร 08 8760 1006